[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Watkohka School
โรงเรียนวัดเกาะกา
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
โรงเรียนสุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

ภาพกิจกรรม

แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณา ศรีจันทรา
ครู คศ.3
หัวหน้างบประมาณ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มบริหารทั่วไป
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงบประมาณ
6 : กลุ่มสาระฯ คณิตฯ
7 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
8 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
10 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
14 : กลุ่มสาระฯ ปฐมวัย
15 : ครูสายชั้นปฐมวัย ปีที่ 2
16 : ครูสายชั้นปฐมวัย ปีที่ 3
17 : ครูสายชั้นประถมฯ ปีที่ 1
18 : ครูสายชั้นประถมฯ ปีที่ 2
19 : ครูสายชั้นประถมฯ ปีที่ 3
20 : ครูสายชั้นประถมฯ ปีที่ 4
21 : ครูสายชั้นประถมฯ ปีที่ 5
22 : ครูสายชั้นประถมฯ ปีที่ 6