ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมณเฑียร นิยมเอื้อ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสายชั้นอนุบาล
ที่อยู่ :หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
Telephone :037616432
Email :watkohka.ac@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ครูสายชั้นปฐมวัย ปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม :