ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรรณนิภา หาญวีรกุล
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
ที่อยู่ :หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
Telephone :037616432
Email :watkohka.ac@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ครูสายชั้นประถมฯ ปีที่ 1
หน้าที่ในกลุ่ม :