ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิภาพร หมื่นยุทธ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯปฐมวัย
ที่อยู่ :หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
Telephone :037616432
Email :watkohka.ac@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ครูสายชั้นปฐมวัย ปีที่ 2
หน้าที่ในกลุ่ม :