ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐวิชช์ สมใจ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ :หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
Telephone :037616432
Email :watkohka.ac@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :