ชื่อ - นามสกุล :จ่าเอกสมจิตร ผลิพืช
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.3
ที่อยู่ :หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
Telephone :037616432
Email :watkohka.ac@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ครูสายชั้นประถมฯ ปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม :