ชื่อ - นามสกุล :นางสาวประภัสสร นิลชิต
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ที่อยู่ :หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
Telephone :037616432
Email :watkohka.ac@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ครูสายชั้นประถมฯ ปีที่ 4
หน้าที่ในกลุ่ม :