ชื่อ - นามสกุล :นายนิคม พินิจ
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
Telephone :037616432
Email :