ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดเกาะกา

        โรงเรียนวัดเกาะกา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่๑ กรกฎาคม ๒๔๗๑ โดยนายอำเภอปากพลี ครูใหญ่ คนแรกคือ นายสุพรรณ อุปถัมภ์ ใช้ศาลาการเปรียญ วัดเกาะกาเป็นที่เล่าเรียน ปัจจุบันตั้งอยู่บนที่ดินของพ่อพิมพ์ แม่มิ้ม คนมั่น ชาวบ้านเกาะกา เป็นผู้อุทิศให้ซึ่งมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๔๐ ตารางวา กว้าง ๓๑ วา ยาว ๔๐ วา และพ่อพิบูลย์ แม่มะลิ คนมั่น อุทิศให้เพิ่มเติมอีก จำนวน ๑ งาน ๑๗ ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๓ ไร่ ๑ งาน ๕๗ ตาราง