วันที่ 14 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดเกาะกา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู นำโดยนายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะกา
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดเกาะกา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู นำโดยนายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะกา

โรงเรียนวัดเกาะกา และโรงเรียนอีก 10 โรง ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปากพลี ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี  จากกิจกรรมมอบลูกฟุตบอลในโครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ปี 2567” จากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (King Power)
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนวัดเกาะกา และโรงเรียนอีก 10 โรง ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปากพลี ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี จากกิจกรรมมอบลูกฟุตบอลในโครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ปี 2567” จากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (King Power)

โรงเรียนวัดเกาะกา นำโดยนายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมทำบุญ ไหว้พระ เวียนเทียน   เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนวัดเกาะกา นำโดยนายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมทำบุญ ไหว้พระ เวียนเทียน เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนวัดเกาะกา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนวัดเกาะกา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวการศึกษา