ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศๆๆ🎉🎉 ขอเชิญพ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย เครือญาติทั้งหลาย และผู้ใหญใจดีทุกๆท่าน🙏🏻 —->โรงเรียนวัดเกาะกา ขอเชิญท่าน แบ่งปันของขวัญ ขนม อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา หรือสิ่งของต่างๆ เนื่องในกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 ” ท่านสามารถนำมาบริจาคร่วมแบ่งปันได้ที่โรงเรียนวัดเกาะกา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ หรือติดต่อทางช่องทางด้านล่างเลยค่า

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศแจ้งยกเลิกเรียนออนไลน์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามประกาศคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน ✅ กำหนดหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 และมีกำหนดเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวัดเกาะกา นำโดย นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป

โรงเรียนวัดเกาะกา นำ

Read More