ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศแจ้งยกเลิกเรียนออนไลน์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามประกาศคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน ✅ กำหนดหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 และมีกำหนดเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวัดเกาะกา นำโดย นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป

โรงเรียนวัดเกาะกา นำ

Read More