วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

        วันที่ 25 พฤ

Read more