ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านกองลม ร่วมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเกาะกา

Read More
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะกา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา ณ วัดเกาะกา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป

Read More
ข่าวกิจกรรม

งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา)

งานชุมนุมลูกเสือจิตอ

Read More
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนวัดเกาะกา รับการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวัดเกาะกา รั

Read More