ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนวัดเกาะกา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2566

   ในวันจันทร์ที่ ๔

Read More