ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาปากพลี แสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการข้าราชการครู 2566

Read More
ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านกองลม ร่วมจัดงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเกาะกา

Read More
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะกา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา ณ วัดเกาะกา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป

Read More
ข่าวกิจกรรม

งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา)

งานชุมนุมลูกเสือจิตอ

Read More